پلن 1
 • 200مگابايت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
پلن 2
 • 500مگابايت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
پلن 3
 • 1گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
پلن 4
 • 2گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
پلن 5
 • 5گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
هاست لینوکس حرفه ای
 • 10گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات