خدمات هاست لینوکس

پشتیبانی 24 ساعته با کنترل پنل Cpanel

پلن 512 مگابايت
 • 512مگابايت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
پلن 1 گیگابایت
 • 1گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
پلن 2 گیگابایت
 • 2گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
پلن 5 گیگابایت
 • 5گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
پلن 10 گیگابایت
 • 10گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
پلن 20 گیگابایت
 • 20گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
پلن 50 گیگابایت
 • 50گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات