نمایندگی هاست لینوکس

پلن 5 گیگابایت

کنترل پنل سی پنل
پهنای باند نامحدود

  • 10 عدد حداکثر تعداد اکانت قابل تعریف
پلن 10 گیگابایت

کنترل پنل سی پنل
پهنای باند نامحدود

  • 15 عدد حداکثر تعداد اکانت قابل تعریف
پلن 20 گیگابایت

کنترل پنل سی پنل
پهنای باند نامحدود

  • 25 عدد حداکثر تعداد اکانت قابل تعریف
پلن 50 گیگابایت

کنترل پنل سی پنل
پهنای باند نامحدود

  • 60 عدد حداکثر تعداد اکانت قابل تعریف